Agencija pruža usluge konsaltinga i obuke zaposlenih u oblastima uspostavljanja i unapređenja sistema upravljanja:

 • kvalitetom, prema standardu ISO 9001,
 • zaštitom životne sredine, prema standardu ISO 14001
 • sigurnošću informacija, prema standardu ISO 27001
 • IT uslugama, prema standardu ISO 20000
 • bezbjednošću hrane, prema zahtijevima Codex Alimentarius (HACCP), ISO 22000.
 • zdravstvenom zaštitom i bezbjednošću zaposlenih, prema standardu BSI/OHSAS 18001
 • društveno odgovornim poslovanjem ISO 26000
 • upravljanju rizicima ISO 31000
 • procesom stalnih poboljšanja (Balance ScoreCard, Lean Six Sigma)
 • Organizaciono restrukturiranje
 • Izrada procedura i uputstava
 • Izrada biznis planova i investicionih studija
 • Izrada poslovnih strategija
 • Reinženjering poslovnih procesa
 • Mjerenje performansi
 • Obuke i edukacije