Najvažnije je da oni koji angažuju konsultanta za neku oblast budu svjesni da će valjanost urađenog posla zavisiti i od njih samih, jer samo uz punu saradnju sa konsultantom mogu se očekivati najbolji rezultati. Konsultant ima zadatak da usmjerava na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa nekim zahtijevima (zakonima, standardima i slično) ili sa internim ciljevima organizacije.  Naravno to podrazumijeva i pojašnjenje tih zahtjeva i aktivno učestvovanje konsultanta u razvoju procedura, izradi neke dokumentacije i slično. Ukoliko organizacija nema tehničkih uslova za izradu i/ili štampu dokumenata, konsultant treba da se postara da ih organizacija obavezno dobije (u elektronskoj ili papirnoj formi).

Da bi posao koji konsultant obavi u organizaciji bio dugoročno dobar od velike je važnosti da zaposleni u organizaciji budu potpuno uključeni i obučeni za dalju primjenu.

Ono što je najvažnije naglasiti jeste to da konsalting ne predstavlja ništa drugo nego neku vrstu mentorstva kome je najvažniji cilj da pomogne organizacijama kojima je ta pomoć potrebna i koji uz iskrenu saradnju druge strane može donijeti mnogo dobrobiti.