Poslovanje danas mnogo se razlikuje od poslovanja nekada. Tržišta su otvorenija i značajno veća borba, za kupca sve okrutnija i teža, a od mnogo faktora  zavisi visina profita koji će organizacija ostvariti. U takvim, sve težim, uslovima poslovanja i razvoju novih metoda i tehnika za unapređenje organizacije, procesa, upravljanja ljudskim resursima i slično, mnogi vlasnici i menadžeri primorani su da eksterno angažuju konsultante kako bi održali korak sa razvojem poslovnih praksi i uvećali svoje šanse na tržištu.

Poslovni (biznis) konsalting je tako postao veoma važan segment u procesu razvoja i unapređenja poslovanja. Konsalting su usluge poslovanja, mogu biti u poslovne ili u druge svrhe. Konsalting usluge se pružaju u svrhu poboljšanja svog poslovanja poboljšanja vlastitog biznisa i u svrhu prepoznavanja novih poslovnih mogućnosti ili u svrhe razumijevanja neke određene poslovne oblasti.