Standardizacija je vid sistematizacije poslovanja i sam po sebi traži određene resurse kako bi se poslovanje približilo zahtjevima nekog standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP…). Cijena se određuje prema zahtevima korisnika, ukoliko se želi dobiti vrijednost tj. ukoliko sistemom želite riješiti neki problem i napraviti novu postavku organizacije, cijena će biti veća.