Evropska Unija predstavlja potencijalno tržište koje se sastoji od 350-400 miliona ljudi. Prodaja na ovom tržištu je izuzetno konkurentan posao koji podrazumeva povećano oslanjanje na međunarodno prihvaćene procedure i standarde radi sticanja uporišta.

U uslovima poslovanja na Evropskom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbijeđivanju novih tržišta, već i u zadržavanju postojećih. Zato ISO standardi dolaze do izražaja jer kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtjevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu. Obezbeđenje ovog dokaza bi trebalo da predstavlja prvorazredni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kad su u pitanju nova tržišta. Koristi od implementacije ISO standarda:

  • Veća odgovornost i svijest zaposlenih,
  • Veća lojalnost kupaca,
  • Bolje iskorišćavanje vremena i resursa,
  • Povećanje stepena zadovoljstva kupaca,
  • Bolja identifikacija i sljedivost proizvoda i usluga,
  • Bolje tržišne mogućnosti,
  • Manji gubici,
  • Veći profit,
  • Kontinuirano unapređivanje kvaliteta i efikasnosti.

Zrelost jednog preduzeća, odnosno jedne organizacije danas se mjeri, vrstom i obimom akreditacije iz standarda ISO i stepenom usklađenosti rada sa preporukama iz standarda specifičnog za određenu vrstu djelatnosti kojom se istaknuta organizacija bavi.