Realizacija za uspostavljanje sistema prema standardima ISO, uspostavlja se po određenim pravilima i fazama, kojima je moguće pratiti završene i realizovane faze i predvidjeti određene aktivnosti u narednim fazama:

  • Neophodno je upoznati rukovodstvo sa obavezama i zahtijevima standarda i odrediti predstavnike rukovodstva za ISO standard, kao i sam tim koji će predviđeni projekat realizovati;
  • Potrebno je utvrditi predstojeće aktivnosti, kao i sam proces u cjelokupnosti;
  • Definisati dokumentaciju, odnosno postojeću dokumentaciju organizacije uskladiti sa zahtijevima ISO standarda;
  • Obaviti interne obuke za provjeru dokumentacije;
  • Izraditi neophodnu dokumentaciju i implementirati je;
  • Obaviti neophodnu internu provjeru ISO standarda koji se uvodi;
  • Cerifikovati ISO standardi koji se uvodi;

Cerifikovanje ISO standardi je posljednja faza, kojom organizacija osigurava povjerenje svojih klijenata. Na ovaj način obezbeđuje se kvalitet pruženih usluga koji je postignut, koji stremi ka unapređivanju pružanjem zadovoljstva svakom poznatom ili potencijalnom kliijentu. Svaka cerifikovana organizacija može da učestvuje na tenderima, čime stremi ka osvajanju drugih, nepoznatih tržišta, uz sigurnost u svoj kvalitet i rezultate koje pruža.

Implementacijom, odnosno uvođenjem ISO standarda našim klijentima pružamo sigurnost i napredak poslovanja. Samim tim, sve je veća potražnja za sigurnom uslugom stručnog konsultanta, koju nudimo svakom klijentu, u svakom trenutku, uz sigurnost stranih ustanova za certifikaciju sa kojima Sana Solutions ima saradnju. Očekujemo i Vas da nam se obratite.