GIS – Geografski informacioni sistem je informaciona tehnologija koja kombinuje geografske lokacije prirodnih i vještačkih objekata (planina, rijeka, šuma, puteva, zgrada, mostova…) i ostalih podataka u cilju generisanja interaktivnih vizuelnih mapa i izveštaja.

Odnosno, možemo reći da je GIS prostorna baza podataka koja sadrži skupove podataka koji predstavljaju geografske informacije u smislu opšteg GIS modela podataka.