Primjene GIS-a su mnogobrojne, a ovo su neke od njih:

– transport (GIS u ˝realnom vremenu˝, koriste ga prijevozničke firme ili hitne službe koje moraju uvijek znati gdje im se nalaze vozila)

– zdravstvo (planiranje zdravstvene infrastrukture, kartiranje bolesti, itd.)

– marketing i prodaja (pronalaženje kupaca i potencijala novog tržišta)

– upravljanje infrastrukturom (pronalaženje, spremanje i analiza postrojenja i materijala tvrtki koje održavaju infrastrukturu, pomoć pri odnosu sa korisnicima, planiranje, predviđanje,otklanjanje kvarova, analize tržišta, itd.)

– okoliš (Organizacije koje brinu o okolini bile su među prvim korisnicima GIS-a. Na najnižem nivou GIS se koristi za informacije o tipu kulture – šuma, pašnjak…). Složenije primjene koriste analitičke sposobnosti GIS-a za analizu procesa u okolišu. U tom području prevladava rasterski model podataka.

 

Prednosti GIS-a

Upotreba prostornih podataka i GIS-a dovodi do boljeg upravljanja informacijama, kvalitetnijih analiza i povećava se efikasnost projekta. O dostupnosti podataka ovise mnoga od tih postignuća:

– razumijevanje problema kojeg treba riješiti

– lakoća upotrebe programa za GIS

– vremenski rokovi (projekt može trajati duže nego što bi na početku mogli procijeniti)

– količina raspoloživog novca za određeni projekt