Edukacija

Organiziramo i održavamo GIS seminare i radionice, kao i specijalističke edukacije GIS tehnologije prilagođene potrebama korisnika. Nudimo više opcija obuka, uključujući pojedinačne kurseve (po organizaciji) i obuke po sistemu jedan-na-jedan (mentoring) sa iskusnim trenerom.

Obuku drže iskusni i certificirani treneri.

 

Usluge konsaltinga

Upravljanje prostornim podacima pomoću geografskih informacijskih sistema (GIS) postalo je standard. GIS koriste različiti subjekti; jedinice lokalne samouprave, komunalna društva, društva za upravljanje imovinom i resursima, te ostali privatni i javni subjekti koji su prepoznali njegove benefite u upravljanju i odlučivanju.

Koristeći naše razvijene sposobnosti, naš cilj je ponuditi vama i vašoj kompaniji usluge stručnog konsultinga, GIS edukacije te tehničke podrške. Naši zadovoljni korisnici su javne i privatne kompanije, udruzenja i organizacije.