Agencija za konsalting i edukaciju u oblasti menadžmenta Sana Solutions sa sjedištem u Sarajevu. Agencija pružajući usluge konsaltinga i obuka pomaže proizvodnim i uslužnim organizacijama da poboljšaju efektivnost i efikasnost poslovanja ugrađujući najnovija znanja, metode i tehnike u oblasti sistema upravljanja