DOBRO DOŠLI U SANA SOLUTIONS - SVIJET RJEŠENJA

Agencija za konsalting i edukaciju u oblasti menadžmenta Sana Solutions sa sjedištem u Sarajevu. Agencija pružajući usluge konsaltinga i obuka pomaže proizvodnim i uslužnim organizacijama da poboljšaju efektivnost i efikasnost poslovanja ugrađujući najnovija znanja, metode i tehnike u oblasti sistema upravljanja.

Naša misija je da primjenom savremenih metoda poslovne edukacije i konsaltinga pomognemo svojim klijentima da povećaju intelektualni kapital, performanse kao i profitabilnost svog poslovanja. Naša vizija je da postanemo vodeća kompanija na polju poslovne edukacije i konsaltinga u Bosni i Hercegovini, na prostoru Balkana i šire.  Praktično i savremeno poslovno znanje i iskustvo transformišemo u vidljivu vrijednost za naše klijente. Naš tim, okupljen oko jedinstvene vizije, dijeli posvećenost istom sistemu vrijednosti:

Clients / Partners